Belge Sorgulama

Denetim Hizmetleri

     Yol kullanıcılarının trafik kurallarına uymalarının sağlanması bakımından en etkin müdahale yöntemi trafik denetimleridir. Yol kullanıcısı davranışlarında kurallara uyum yönünde değişiklik sağlanabilmesi için; “Algılanan Yakalanma Risk Duygusu” olarak ifade edilen, yol kullanıcısının kural ihlali yaptığında yakalanacağına ilişkin anlayışın güçlendirilmesi ve ihlal tespitinin hemen peşinden ise yaptırımın tatbiki gerekmektedir.

       Toplumda trafik denetimlerinin artırılması yönünde bir talep bulunmaktadır. Denetleyiciler de, toplumun tamamının sağlık ve güvenliği amacıyla yürütülen tüm denetleme faaliyetlerinin anlayışla karşılanmasını ve mümkün olan oranda desteklenmesini talep etmektedir.

        Trafik denetimlerinin nihai amacı, insanların can ve mal emniyetlerinin sağlanmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, toplumun talepleri ve ihlal davranışlarındaki azalma çerçevesinde bazı denetim yöntemlerinin ve yaptırımların önemini kaybetmesi, bazılarının ise artış göstermesi normal karşılanmalıdır. Özellikle ciddi yaralanmalar ve ölümlere neden olan riskli davranışların ortadan kaldırılması için idari yaptırımların artırılması da takip edilen bir yöntemdir.

       Riskli yol kullanıcısı davranışlarının ortadan kaldırılması ve trafik güvenliğinin sağlanması bakımından trafik denetimleri önemini muhafaza etmektedir. 2011-2020 yıllarını kapsayan Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’nın uygulanması esnasında trafik kolluğu tarafından çok önemli gelişmeler sağlanarak trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla önemli başarılara imza atılmıştır.

      Özellikle 2017 yılında uygulamaya konulan Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi ile de hedef odaklı denetimlere yeni bir boyut getirilmiş ve sonuç olarak trafik kazalarının 2011-2020 yılları arasında %50 azaltılması hedefini gerçekleştiren az sayıdaki birkaç ülke arasında ülkemiz de yer almıştır.

        Son dönemde geliştirilen yaklaşım çerçevesinde, sadece kural ihlali yapan yol kullanıcıları üzerine odaklanmak yerine, ihlal davranışının altında yatan nedenlerle ilgili de çalışmalar yapılmakta, özellikle mükerrer ihlal gerçekleştiren sürücülerin incelenmesi olmak üzere, sorunun kökenine inen çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar arasında yeni stratejik yöntemler ve lokal bazda riskli sürücülerin büyüteç altına alınması gibi sorunun özüne dokunan mücadele hayata geçirilecektir.

       Güvenli Sistem Yaklaşımı çerçevesinde hazırlanan, 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında aşağıda belirtilen trafik denetim faaliyetleri;

i. Kural İhlali Odaklı,

ii. Araç Odaklı,

iii. Yol Odaklı,

iv. Elektronik Sistemler,

v. Hava Araçları,

vi. Araç İçi Sistemler,

Ayrıca,

vii. Denetime Yardımcı Unsurlar’ın trafik güvenliğine katkısı ele alınarak incelenmiştir.


Trafik kazalarının önlenebilir mahiyette bir halk sağlığı sorunu olduğu ve Güvenli Sistem Yaklaşımı ile çözümünün mümkün olduğu” anlayışından hareketle, sistemi oluşturan ana öğe insan unsurunun trafik kazası yapmasına neden olan tüm faktörlerin ortadan kaldırılması amacıyla bilimsel mücadele gerekmektedir.

Denetlenen başlıca faktörler:

-Hız kontrolü

-Alkol denetimi

-Uyuşturucu ve madde bağımlığı

-Emniyet kemeri denetimi

-Koruyucu başlık denetimi

-Çocuk koruma tertibatı denetimi

-Cep telefonu ve diğer sürücü dikkati dağıtan unsurlar

-Kırmızı ışık denetimi

-Yayalar ve diğer incinebilir yol kullanıcılarını korumaya yönelik denetim

-Agresif sürücü davranışlarının denetimi

-Sürücülerin yorgunluk ve uykusuzluk denetimi

Eğitim, ISO 39001 ve Kurumsal Sertifikasyon Başvuru Portalı

Bireysel ve Kurumsal Çözümlerimize Buradan Teklif Alarak Ulaşabilirsiniz
Başvuru Formu