Belge Sorgulama

İSO 39001

Dünya Sağlık Örgütü her 30 saniyede bir trafik kazası olduğunu ve yılda 1,2 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Bununla birlikte 50 milyon kişi de orta veya ağır derecede yaralanmalara maruz kalıyor. 

Bir bireyin trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi geride hayatının sonuna kadar mutsuz eşlerin, evlatların, annelerin, babaların kalmasına sebebiyet veriyor.

Dünya da her yıl Kasım ayının üçüncü Pazar günü Karayolu Trafiği Mağdurlarını Anma Günü düzenleniyor.

Bu anma gününde vefat ya da yaralanmaların etkileriyle baş etmek zorunda kalan trafik kazası kurbanlarının yakınları birbirleri ile deneyimlerini ve çözümlerini paylaşıyorlar.

Bu sektörün içinde olan uzmanlar olarak yola “Biz bu konuda ne yapabiliriz?” diye çıktık. 

Trafik ve sürüş uzmanları olarak “Sevdiklerini bir trafik kazasında kaybetmenin yıkımını daha fazla ailenin yaşamasını engellemek için bu eğilimi tersine çevirmek” ana hedefimiz oldu. 

Uluslararası Standartlar Organizasyonunun (ISO), yolları daha güvenli hale getirmeye yardımcı olabilecek standartları var. Bu standartlar; Tekerlekler, fren sistemleri ve yol tutuş yeteneği için temel özelliklerden çarpma koruması, çocuk emniyet sistemleri ve ergonomiye kadar uzanıyor.  

ISO tarafından 2012'de yayınlanan ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri standardı ile trafik güvenliği alanında ülkemize ve insanımıza hizmet ediyoruz.

ISO 39001 Standardı; Hız, araç durumu ve sürücü farkındalığı gibi yönler için son teknoloji gereksinimleri sağlayarak trafik güvenliğinin üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

ISO 39001 Standardı, karayolu trafik sistemiyle etkileşime giren bir kuruluşun etkileyebileceği karayolu trafik kazalarıyla ilgili ölümleri ve ciddi yaralanmaları azaltmak için bir karayolu trafik güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri belirtir.

ISO 39001 gereksinimleri kuruluşun kontrol edebildiği veya etkilediği alanlarda,

·                 Karayolu Trafik Güvenliği Politikasının geliştirilmesini ve uygulanmasını,

·    Kuruluşun uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer gereklilikleri dikkate alan hedeflerinin ve eylem planlarının geliştirilmesini,

·                 Yol güvenliği ile ilgili unsurları ve kriterler hakkında bilgileri içerir.

ISO 39001 Standarttı, kuruluşların karayolu trafik kazalarıyla ilgili ölüm ve ciddi yaralanma olaylarını ve riskini azaltmalarına ve nihayetinde ortadan kaldırmalarına yardımcı olacak bir araçlar sağlar.

ISO 39001 Standartlını, karayolu trafik sistemi ile etkileşim halinde olan kamu ve özel kuruluşlar uygulayabilir.

Dünyanın dört bir yanından edinilen deneyimler, Karayolu Trafik Sistemine bütüncül bir Güvenli Sistem yaklaşımının benimsenmesiyle ölüm ve ciddi yaralanmalarda büyük azalmaların sağlanabileceğini göstermiştir. 

Standardın ana başlıkları aşağıda verilmiştir.


Önsöz

Giriş

1 Kapsam

2 normatif referanslar

3 Terimler ve tanımlar

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 Yönetim sistemini kapsamının belirlenmesi

4.4 Yönetim sistemi

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve bağlılık

5.2 Politika

5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkiler

6 Planlama

6.1 Genel

6.2 Riskleri ve fırsatları ele almaya yönelik eylemler

6.3 Performans faktörleri

6.4 Hedefler ve bunlara ulaşmak için planlama

 

7 Destek

7.1 Koordinasyon

7.2 Kaynaklar

7.3 Yeterlilik

7.4 Farkındalık

7.5 İletişim

7.6 Belgelenmiş bilgi

8 operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Acil duruma hazırlık ve müdahale

9 Performans değerlendirmesi

9.1 İzleme, ölçüm, analiz ve değerlendirme

9.2 Karayolu trafik kazası ve diğer karayolu trafik olayı soruşturması

9.3 İç denetim

9.4 Yönetim incelemesi

10 İyileştirme

10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.2 Sürekli iyileştirme


Yollarımızı seyahat etmek için daha güvenli bir yer haline getirme yolculuğunuzda sizlere ISO 39001 Karayolu Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi uzmanlığımızla katkıda bulunuyoruz.

 

Lütfen daha detaylı bilgi için uzmanlarımız ile iletişime geçiniz.

Eğitim, ISO 39001 ve Kurumsal Sertifikasyon Başvuru Portalı

Bireysel ve Kurumsal Çözümlerimize Buradan Teklif Alarak Ulaşabilirsiniz
Başvuru Formu